Odden Trafikkskole vart stifta i 2001 av Jan Erik Odden og har siden vært en lokal aktør innan trafikk- og køyreopplæring. Hos Odden Trafikkskole tilbyr vi teoretisk og praktisk opplæring for både bil og MC, samt mopedopplæring (klasse A1, A2, A og B). 

Odden Trafikkskole har fokus på kvalitet og tilrettelegging av opplæringa tilpassa kvar enkelt elev.  I seinare tid har vi inngått samarbeid med Trafikkskulesenteret, der vi fortsatt driv som sjølvstendig trafikkskule, men med samarbeid innan diverse kurs og administrasjon. 

Odden Trafikkskule

© 2017 for Trafikkskulesenteret AS