Prisar

Trafikalt Grunnkurs
 

Trafikalt grunnkurs går over til sammen 5 dager og inkluderer både kurs i  ulykkesberedskap og mørkekjøring.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 som skal starte øvelseskjøring – privat eller ved kjøreskole – og som ikke har førerkort fra før. Kurset utgjør trinn 1 i læreplanen for trafikkopplæring, og gjeld all øvelseskjøring for moped, MC, bil og traktor. Deltakarane må være fylt 15 år ved kursstart.

 

Har du fylt 25, kan du starte med øvelseskjøring uten å ha gjennomført trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelp- og mørkekjøringskurs.

Spesielle regler for mørkekjøring: Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, men når kurset gjennomføres i perioden 16.mars – 31. oktober, gis det rett til øvelseskjøring, uten mørkekjøring. For å kunne fortsette å øvelseskjøre etter 31. oktober,  må mørkekjøringskurset gjennomføres.Trafikalt Grunnkurs kr. 2410,-

Køyreopplæring
 

Før du kan starte kjøreopplæring på bil, må du ha gjennomført Trafikalt grunnkurs (eller inneha førerkort i annen førerkortklasse), hvis du ikke er fylt 25 år. Hvis du er over 25, kan du starte kjøreopplæring uten å gjennomføre Trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringskurs før eventuell førerprøve. Opplæringen gjennomføres i samsvar med læreplaner fastsatt av myndighetene.

Obligatorisk undervisning i klasse B er:
 

  • Trinnvurdering del 2

  • Sikkerhetskurs på bane

  • Trinnvurdering del 3

  • Sikkerhetskurs på veg

Tilsammen utgjør disse elementene 19 undervisningstimer.
Vårt hovedfokus er sikkerhet og at du som elev skal føle deg trygg før du slippes ut på veien på egenhånd. Statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad har sammenheng med lite kjøreerfaring. For å redusere ulykkesrisikoen, er det derfor svært viktig med mengdetrening før førerprøven. Vi anbefaler deg – om du har muligheter for det –  å øvelseskjøre privat i størst mulig grad.


Køyreopplæring klasse B, A1, A2, A

Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

kr 800,- / 840
 

Veiledningstime

Obligatorisk trinn 2 og 3

kr 800,- / 840
 

Sikkerhetskurs på bane

Obligatorisk trinn 3. 

kr 4100,-

Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring, trinn 4.
Sikkerhetskurs  på veg, 9 timar køyring, samla pris:

kr 8000,-

Risikokurs og oppsummering: 
Til saman 4 timar teori. 
kr 1680,-

Førerprøve/praktisk prøve

Leige av bil til førerprøve ved Statens Vegvesen

kr 2200,-

 

Gebyr til Statens Vegvesen: 
 

Teoriprøve: kr 640,- (Statens Vegvesen)
Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)
Praktisk prøve kl B: kr 1100,- (Statens Vegvesen)
Praktisk prøve kl A og A2: kr 1120,- (Statens Vegvesen)
Utstedelse av førerkort: kr 300,- (Statens Vegvesen)
NAF Øvingsbane: kr 1240,-
NMK MC-kurs/baneleie: kr 850,-


** Totalsum for obligatorisk opplæring inneheld 2 stk veiledningstimer, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg. Det tilkommer gebyr for baneleie NAF, samt kjøretimer og leie av bil til førerprøve.

Vi tek forbehold om skrivefeil og endringar.

Mørkekøyring

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvingskjøre kun være gyldig fram til og med 30. oktober same år. Dette vil framgå av beviset. Når mørkekjøringen er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. 

Dei som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, beholder sin rett til øvingskjøring uten tidsbegrensning.

Fra 1. juli 2009 vil personer som er over 25 år være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøring. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. 


Mørkekøyringskurs kr. 2000,-

Kurs i ulykkesberedskap
 

Kurset omfatter følgende:
 

  • Opptreden på skadestedet. 

  • Frie luftveier. 

  • Førstehjelp ved bevisstløse pasienter. 

  • Blødninger, hjelmavtrekk og praktisk øvelse.

  • Grunnleggende forståelse av førstehjelp. 

  • Risikoforståelse, samspill og sikker ferdsel i trafikken.Førstehjelpskurs kr. 500,-

© 2017 for Trafikkskulesenteret AS